JC De Wester

J.W. Swiersstraat 43a
7521 DM Enschede
info@judoclubdewester.nl

Onderdeel van:

Beenworpen

15 Beenworptechnieken

1e O Soto Gari
2e De Ashi Barai
3e Hiza Guruma
4e Ko Soto Gake
5e  O Uchi Gari  
6e  Ko Uchi Gari  
7e  Okuri A Barai  
8e  O Soto Guruma  
9e  O Soto Otoshi  
10e  Ko Soto Gari  
11e  Sasae Tsuri Komi Ashi  
12e  Harai Tsuri Komi Ashi  
13e  Soto Gake  
14e  Ko Uchi Maki Komi  
15e  Ashi Guruma